special material

På båda fabrikerna producerar vi tråd av specialmaterial.