profiltråd

halvrundtråd

 

 

 

 

Dahmen

 

måttområde:

tjocklek: 0,20 mm till 3,00 mm
bredd: 0,40 mm till 6,00 mm

Av RSH stål, ickejärnmetaller och specialmaterial på förfrågan.

Profilgeometrin hos våra halvrunda trådar kan fastläggas individuellt i samråd med dig.

Upphasplade till ringar med variabla inre diametrar eller lindade på normala spolar.

 

 dahmen - experts in wire.