1 2 3 4 5 6

fabrik Gummersbach

Den nya firman Trakus. Vad som räknas här är aktuell produktion på en nivå.

Vi har direkta trafikförbindelser och ständig leveranssäkerhet inom firmagruppen, vi har alltså inget annat val än att helt enkelt leverera punktligt. Detta är kompetens i perfektion.

Hjärtligt välkommen i Gummersbach!

trakus - experts in fine wire.